Ett nyplanterat vårdträd, en blodlönn, utanför Mälarsjukhusets entré är symbolen för den ombyggnation som Mälarsjukhuset står inför. Om två år kommer ett nytt akuthus börja byggas, det kommer stå färdigt om fem och kosta runt fyra miljarder kronor, enligt finanslandstingsrådet Monica Johansson (S).

– Trädet kommer att fortsätta växa tillsammans med sjukhuset, patienterna och personalen, säger Monica Johansson, under invigningen av trädet på onsdag eftermiddag.

Det 20-tal personer, arkitekter, projektledare för bygget och representanter från landstinget, som lyssnat till Monica Johanssons tal tog sedan en kort promenad till konferensrummet Smeden, belägen i Mälarsjukhusets äldsta byggnad. En av byggnaderna som, till skillnad från flera andra av sjukhusets äldre delar, inte kommer att rivas för att ge plats åt det nya akuthuset.

Artikelbild

Ulrika Holm, en av projektledarna i byggprojektet, drar av banden på blodlönnen tillsammans med finanslandtingsråd Monica Johansson (S).

Det nya akuthuset kommer inrymma bland annat akutavdelningar, förlossningsavdelning och en administrativ avdelning. Huset kommer att byggas i olika nivåer och med gårdar mellan husen för att få maximalt med dagsljus. Det förklarade Anne-Marie Larsson, uppdragsansvarig arkitekt från Carlstedts arkitekter, medan hon med hjälp av virtuella skisser skapade i ett dataprogram, visade hur det nya akuthuset är tänkt att se ut.

Monica Johansson ansåg att det viktigaste med den nya sjukhusdelen är att byggnaden lätt ska kunna byggas om i takt med att sjukvården förändras.

– Den nuvarande byggnaden har varit ett hinder när vi velat utveckla sjukvården, säger hon.

Efter genomdragningen erbjöds deltagarna ta på sig VR-glasögon och på så sätt ta en rundtur på den virtuella framtida akutmottagningen.

Artikelbild

Växtlighet på taken ska ge patienterna i rummen ovanför något att titta på.

Arkitekterna har under arbetets gång jobbat tillsammans med personal från sjukhusets olika verksamheter som fått ge sina åsikter på de virtuella skisserna.

– De har fått tycka till och säga vad som fungerar och inte fungerar. Om de kan arbeta när en bänk står på ett visst sätt eller om vi ska flytta på den, säger Anne-Marie Larsson.

Artikelbild

Olika nivåer ska maximera ljusinsläppet enligt arkitekterna.

Säkerheten på sjukhuset är en fråga som ligger i ropet. Samtidigt som bilderna på den nya sjukhusbyggnad visades upp i Eskilstuna diskuterade politiker på riksnivå hur de ska hantera och förhindra de hot som personalen på landets sjukhus får utstå.

I den nya sjukhusbyggnaden har arkitekterna vägt in flera säkerhetsaspekter, enligt Anne-Marie Larsson. En planerad åtgärd är att besökare nattetid kommer att få gå in genom en nattentré i stället för att akutmottagningen ska ta emot och hantera besökarna. En annan är att bygga akutmottagningens fasad i nivåer för att hindra bilar från att köra in i fasaden. Arkitekterna arbetar också på lösningar med att kunna låsa dörrar mellan olika rum för att enklare kunna kontrollera vad det är för patienter de har att göra med, eller skilja gäng från varandra.

– Det ska vara öppet men gå att låsa. Det har vi pratat mycket om med sjukhusets säkerhetsansvariga, säger Anne-Marie Larsson.