Det var i natten mot fredag, 8 februari, i förra veckan det färöiskt flaggade fartyget gick på grund. Det blåste en nordlig vind och fartyget, som är 90 meter långt och 14 meter brett, hade rundat den gamla lotsstationen Hävringe och satte kurs mot Bråvikens mynning för att sedan lossa lasten med vete i Norrköping.

Fartyget gick med en fart av fem, sex knop och passerade hamninloppet till Oxelösund och höll kurs i den yttre farleden.

Listervik, vars besättning bestod av tio personer, passerade Kungshamnsgrundets fyr och fortsatte framåt i natten.

Artikelbild

Av någon oförklarlig anledning kom fartyget ur kurs och gick rakt mot Rödgrunden, som består av ett antal skär och är cirka 200 meter från farleden.

Listerviks djupgående fullastad är 5,8 meter. I farleden är det 32 meter djupt, men närmare Rödgrunden är det bara tre meter.

Enligt Kustbevakningens Lars Langmann gick fartyget ganska hårt på grund. Det fanns risk för både besättningens liv och stora miljöskador.

Men skadorna var i sammanhanget ringa och bestod i att det revs upp hål i en av fartygets ballasttankar. Ballasttankar finns för att stabilsera fartyg under gång, och består ofta av vatten.

Vatten togs in och sjöräddning kallades till platsen.

Men fartyget kunde för egen maskin ta sig loss och in till Oxelösunds hamn. Där har skadornas omfattning i veckan undersökts samtidigt har lasten lossats och per lastbil transporterats till Norrköping.

Två personer, styrman och kapten i 60 respektive 65 års ålder hemmahörande från Östereuropa, kontrollerades för eventuell alkoholpåverkan, vilket inte gav något utslag. Polisen utreder händelsen och vid grundstötning finns alltid en misstanke om vårdslöshet till sjöss.

Fartyget ska inom kort till varv i Landskrona för att repareras.