I nuläget ser det ut som att Nyköpings kommun riskerar att tappa över 30 miljoner kronor i uteblivna statsbidrag efter att riksdagen i december röstade ja till M och KD:s budget.

Framför allt handlar det om det särskilda stöd som regeringen utlovat för att motverka segregation i Brandkärr. Stödet är på 27 miljoner kronor fördelat på tre år. Första tredjedelen på nio miljoner kronor betalades ut förra året.

► Läs mer: SN har tidigare skrivit om kommunens egen rapport "Lägesbild Brandkärr" som belyser de problem som miljonprogramsområdet står inför. Rapporten varnar för parallella samhällen och att en grupp av de somaliska innevånarna håller på att radikaliseras, samt att drogförsäljning sker på öppen gata.

Det statliga stödet var ett tillskott i arbetet som syftar till att motverka problemen i området.

Är det mer statstöd som hänger löst med anledning av den nya budgeten?

– Ja, bland annat 13 miljoner till äldreomsorg.