Foto:

”Omsorg, invandring, kriminalitet är viktigast”

Strängnäs

Inget parti har vågat ta i invandringen och kriminaliteten, frågor som kostar samhället mycket pengar. Det anser Stefan Jakobsson, Sverigedemokraternas toppkandidat i kommunvalet.

Varför valde du att engagera dig i ditt parti?

– Därför att jag tycker att på alla politiska nivåer har de inte vågat ta upp de frågor som kostar oss skattebetalare massor med pengar. Kriminaliteten, invandringen och det ekonomiska lättsinnet som är mycket heta frågor.

Vilken är den viktigaste politiska frågan för Strängnäs kommun?

– Att sluta ta dåliga politiska beslut som kommer från dåliga underlag av pressade och stressade tjänstemän och börja lyssna på vad de som röstat fram oss vill. Makten tillhör dem som röstat fram oss, inte självgoda politiker som ibland är verklighetsfrämmande.

Varför ska man rösta på ditt parti?

– De tre viktigaste frågorna är omsorgen (skolan, vården, äldrevården), invandringen och kriminaliteten. Minskar vi invandringen till våra grannländers nivå kan vi sänka/ta bort skatten för pensionärerna och höja kvalitén på maten i skolor och vårdhem till det dubbla, samt lägga resurser på att minska kriminaliteten och utvisa de kriminella som inte har rätt att vistas här.

Hur tror du att det kommer att gå i valet?

– En god gissning är att vi på riksnivå når sju till tio procent och att det håller sig likvärdigt på alla nivåer. Tyvärr har vi flera kandidater som ställer upp i kommunvalet genom att de skriver sitt namn på röstsedeln, men inte vågar gå ut med namn innan valet på grund av den hotbild som föreligger.

Stefan Jacobsson Ålder: 42 år. Familj: Sambo och två barn. Bor: Stallarholmen. Yrke: Lärare. Tjänar: 300 000 kronor om året. Första jobbet: Arbetsledare på byggen. Äter: Varje dag. Lyssnar på: Musik. Ser helst på tv: Inget, internet är vårt nya media. Vägrar göra: Böja mig för orättvisor. Beundrar mest: Människor som står för sin åsikt oavsett vad den är. Drömyrke som ung: Idrottslärare. Gör jag helst om jag är ledig och ensam: Golfar med vänner. Om jag fick bestämma en sak i världen skulle jag bestämma att: Alla har rätt att leva ett liv i trygghet och glädje.

1) Stefan Jacobsson

2) Roger Richtoff

3) Kenny Salomonsson

Sverigedemokraterna (SD) Bildat: 6 februari 1988 Antal medlemmar: 4000 i Sverige, 25 i Strängnäs kommun. Hjärtefrågor: Invandringspolitiken, Äldre politiken, Brottspolitiken Antal år i opposition/majoritet i Strängnäs kommun:Fyra år i opposition. SD:s kandidater till kommunfullmäktige

Bil/tåg Cykel

Penicillin/Naturmedicin Naturmedicin

Mer lön/Mer ledigt Mer ledigt

Fotboll/Teater Fotboll

Krona/Euro Krona

Vattenkraftverk/Kärnkraftverk Vattenkraftverk

Friskola/Kommunal skola Båda

Antingen eller: