Markanvisningsavtalet mellan kommunen och Tegelstaden bygg antogs under onsdagens kommunstyrelsemöte. Västerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna begärde återremiss och reserverade sig mot beslutet.

– Det handlar inte om bostäderna i sig, utan om processen. Vi i oppositionen har inte varit informerade om de här planerna, handlingarna fick jag kvällen innan mötet. Majoriteten hade en pressträff innan man informerade oss i kommunstyrelsen om vad som är på gång, säger Tony Rosendahl (V).

Avtalet är undertecknat den 16 mars, så det fanns gott om tid att informera, enligt Rosendahl. Han har obesvarade frågor om naturvärden, fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter och om hur valet av entreprenör gått till.

Artikelbild

| Tony Rosendahl (V).

– Det är en så pass stor sak. Man måste sätta sig in i ärendet innan man fattar ett beslut. De hade ingen föredragning med möjlighet att ställa frågor heller.

Bortsett från processen är Rosendahl positiv till bostadsbyggande, särskilt i form av hyresrätter.

– Ur ett miljöperspektiv så är en förtätad stad med kortare avstånd mer energieffektivt, än att man breder ut och skapar längre transportsträckor.

Joha Frondelius (KD) är positiv till bostadsbyggande men kritisk till hur ärendet har behandlats och avtalets utformning, där man är knuten till en viss entreprenör i två år. Han vill att man tar hänsyn till solljuset för de villorna i området. 

Artikelbild

| Markanvisningsavtalet mellan kommunen och Tegelstaden bygg.

– På någon timme ska vi ta ett beslut som vi inte vet något om.