Oxelösunds hamns vd Douglas Heilborn avstår att kommentera Haverikommissionens rapport.

– Jag kan inte säga så mycket i nuläget i och med att polisens förundersökning fortfarande pågår och vi samarbetar i den utredningen precis som vi gjort med Haverikommissionen, säger han.

– Men i rapporten står det bland annat vilka åtgärder vi måste göra och de är genomförda. Det handlar bland annat om att all personal ska ha personliga gasmätare och att det ska göras riskanalyser innan arbetet börjar på varje fartyg och innan varje nytt skift, fortsätter Heilborn.

Artikelbild

Arbetsmiljöverket är redan klara med sin utredning och efter att Haverikommissionens rapport nu är klar återstår polisens förundersökning.

– Arbetsmiljöverket krävde ungefär samma åtgärder som Haverikommissionen. De sakerna har vi åtgärdat och Arbetsmiljöverkets utredning är avslutad, säger Heilborn.

I Haverikommissionens rapport står det bland annat att luften ska undersökas och bedömas varje gång arbete ska påbörjas i ett lastutrymme eller liknande. Om det inte är uppenbart att luften är säker ska luftens innehåll av syrgas och hälsofarliga ämnen mätas och explosionsrisken bedömas.

Arbetet i lastrummet får sedan inte påbörjas innan en undersökning och riskbedömning har genomförts och nödvändiga åtgärder vidtagits för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

”Någon undersökning av luften i lastrum sju gjordes inte innan det aktuella skiftlaget påbörjade sitt lossningsarbete. Möjligen kan det förklaras av att lossning redan påbörjats i det lastrummet av det föregående skiftet, och att luften därför ansågs som säker och det inte fanns några särskilda risker med att gå ner i lastrummet”, skriver Haverikommissionen i sin rapport.