Strax nordost om Peterslundsskolan finns i dag ett mindre skogsparti kantat av en gång- och cykelväg. Detaljplanen för området var ute på samråd i januari och skickas nu ut för granskning efter att några mindre förändringar gjorts.

– Det handlar om att bygga antingen radhus eller villor. Kilenkrysset har ett område i anslutning till det här, men där har det inte hänt något än, säger Tommy Karlsson (S) som är ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om de bostadsbyggarplaner som SN skrivit om för över ett år sedan.

"På grund av osäkerhet kring exploatering direkt norr om planområdet och diskussioner om alternativa förslag har arbetet dragit ut på tiden", står det i tjänsteskrivelsen.

Området som kommunen nu vill göra en detaljplan för är cirka 17 000 kvadratmeter stort. Bland annat så föreslås en högsta nockhöjd på åtta meter.

En av kommunens så kallade gröna kilar skulle bli smalare om bostadsområdet blir verklighet.

Oxelösundarna får chans att tycka till om detaljplaneförslaget från och med lördag. Då kommer det att finnas utställt på Koordinaten, kommunhuset samt på oxelosund.se.