– I nuvarande kontrakt är det inte reglerat att SJ ska ersätta oss för att folk står. Däremot måste de ersätta oss när tåg ställs in, säger Mårten Levin, vd för Mälab, som har det verkställande ansvaret för att få den länsöverskridande tågtrafiken i regionen att funka. Han har vid upprepade tillfällen träffat företrädare för SJ för att påpeka brister av olika slag, senast den 15 februari efter omfattande tågförseningar i länet

Just nu råder det dock vagnsbrist som lett till att morgonpendlare på Nyköpingsbanan tvingats stå till och från Stockholm under rusningstid de senaste sju veckorna. När SN intervjuade SJ:s affärschef Christer Litzell i början av februari, hävdade han att vagnsbristen var tillfällig. Nu kan han i stället inte svara på när morgontågen kommer ha full kapacitet.

– Det är hjulskador på flera av vagnarna men vi har satt alla resurser vi kan för att lösa det här.

Hur tänker ni kompensera de resenärer som fått stå, främst mellan Vagnhärad och Stockholm, i närmare sju veckor?

– I dagsläget och med det uppdrag vi har finns inget som säger att vi ska ersätta resenärerna. Vi följer det regelverk som finns.

Christer Litzell säger även att SJ ligger på bristningsgränsen till vad man klarar att leverera, ändå tackar man ja till ytterligare avgångar på vissa sträckor.

– I Region Sörmland har vi kört en längre tid än vad det var tänkt från början. Regionen har köpt in nya tåg som skulle börja sättas i trafik förra året, men projektet är försenat. SJ försöker ändå prioritera Mälardalstrafiken.

Mårten Levin tillbakavisar påståendet och säger att planen hela tiden varit att sätta de nya tågen i trafik från sommaren 2019 och framåt.

– Regionen har köpt tågen för att det finns behov av att utöka trafiken med fler avgångar. Det finns en hög politisk prioritet på att förbättra möjligheten till framförallt långväga pendling i regionen, då det ger människor möjlighet att skaffa sig bättre jobb och utbildning utan att behöva flytta. Tågtrafiken är i praktiken den enda möjligheten om man ska pendla på dessa längre sträckor.