Det säger Per-Anders Staav, ordförande i föreningen TiM-pendlare, som länge drivit kravet på wifi i "gammeltågen".

‒Det är förstås bra att wifi-vagnarna börjar rulla ut men den fråga som föreningen driver hårdast just nu är faktiskt kopplad till SJ:s verkstadskapacitet. När tåg går sönder och måste akutrepareras så finns det inte verkstadskapacitet nog. Det finns därför en allmän oro över att verkstadsbristen även ska försena wifi-utrullningen, säger Per-Anders Staav.

Jag förstår hur SJ har resonerat, det skulle bli ett jäkla klättrande om folk förstod vilka vagnar som har wifi.

Per-Anders Staav

Pendlarföreningen har ännu inte fått några reaktioner på de wifi-vagnar som de facto har börjat rulla i Mälardalen.

‒Vi har faktiskt inte hört nånting och själv har jag inte lyckas hamna i någon av dem. Jag gissar att de rullar ut på Svealandsbanan först. Tekniken i sig borde fungera.

Per-Anders Staav säger att det vore önskvärt om resenärerna kunde se vilka vagnar som är "wifi-klara". Han har dock förståelse för SJ:s strategi att bara skylta inne i vagnarna.

‒Jag förstår hur SJ har resonerat, det skulle bli ett jäkla klättrande om folk förstod vilka vagnar som har wifi. Vagnsdörrarna är små och det skulle medföra förseningar om allt för många vill komma ombord på just den vagnen.

Enligt Per-Anders Staav är det helt nödvändigt att samtliga vagnar utrustas med wifi. Pendlarföreningen tror att de nya tågseten som ska levereras 2019-2021 inte helt kommer att ersätta de gamla vagnar som nu wifi-utrustas.

‒SJ:s argument för att de först inte ville utrusta de här vagnarna med wifi var att de ändå ska fasas ut. Vi tror dock att de kommer att rulla i många år innan man fått upp tillräcklig vagnkapaciteten. När väl de nya tågen kommer så lär det visserligen frigöras en massa vagnar. Men trafikökningen lär ändå göra att de här vagnarna kommer att behövas någonstans. Det SJ nu gör får ses som en rimlig goddwill-gest.