Ingen utomstående misstänks ligga bakom de brutala knivskärningarna i en lägenhet på Sjögatan i Oxelösund den 14 mars. Ett ungt par bodde tillsammans i lägenheten, mannen avled på plats och kvinnan fördes svårt skadad i ambulans till Nyköpings lasarett.

Utredarna tror sig nu vara säkra på att det inte finns någon utomstående gärningsman. Ingen annan ska ha varit i lägenheten där paret skadades.

– I nuläget finns inget som tyder på det. Utredningsmässigt är vi ganska klara med händelseförloppet, vi väntar bara på besked från NFC (Nationellt forensiskt centrum) för att få en slutlig bekräftelse, säger Lars Liewenborg.

Polisen har skickat en mängd material för ingående analys vid NFC. Centralt är den kniv som hittades på platsen.

– Resultatet av blod som topsats i lägenheten är naturligtvis också viktigt för utredningen, säger Liewenborg.

Hur tror ni att det har gått till?

– Det kan jag inte kommentera innan resultaten från NFC kommer.

Polisen har inga uppgifter om tillståndet för den skadade kvinnan.

– Det är minst två veckor sedan vi pratade med henne. Jag vet inte hur hon mår i dag.

Polisen satte snabbt in stora resurser i utredningen. Efter dåden hördes över hundra personer, en del av dem flera gånger. Utredarna var tidigt trygga i att brotten skulle klaras upp och upprepade att utredningsläger var gott.

Enligt Lars Liewenborg är kvinnan inte misstänkt.

Kommer ni att få klarhet i motivet?

– Det är en svår fråga att svara på. Kanske. Ja, jag tror det.