Det rådde blandade känslor inne i Wallenbergssalen på Öster Malma utanför Nyköping där politiska företrädare och tjänstemän från länets nio kommuner och landstinget samlats för ett sista styrelsemöte, innan Region Sörmland tar vid efter årsskiftet.

Regionförbundet startade 2003 som en tillfällig organisation i väntan på att någon form av storregion skulle bildas. Uppdraget var att främja regionala frågor. Men det var i samband med att "Sörmlandsstrategin" antogs år 2007 som regionförbundets roll stärktes på allvar.

– De frågor som vi brottades med för elva år sedan är lika aktuella i dag, menade Viking Jonsson som även passade på att peppa sina efterträdare genom att understryka vikten av den nya regionen.

– Region Sörmland behövs, annars dränerar de stora regionerna som Västra Götalands region och Region Skåne staten på alla pengar.

Vad är det viktigaste Regionförbundet uträttat under de här 15 åren?

– Det är framför allt tre saker, dels infrastrukturen och arbetet med de tre järnvägarna där Ostlänken är en viktig del. Och dels besöksnäringen som varit hemskt roligt och utvecklande att jobba med, och till sist kompetensutvecklingen i länet. Att matcha dagens arbetsgivare med rätt kompetens är en av våra stora utmaningar och där har den nya regionen massor kvar att uträtta. Studieresultaten måste förbättras radikalt, men jag hoppas att det finns en ny politisk medvetenhet runt den frågan. Det är stora uppgifter de har framför sig.