För tionde gången arrangerade organisationen Hela Sverige ska leva Sörmlands landsbygdsting.

– Det är över 150 personer från hela länet på plats i Näshulta kommunalhus. Aldrig har så många anmält sig tidigare, platserna tog slut på knappt en vecka, säger Peter Eklund, projektledare för landsbygdstinget och styrelsemedlem i Hela Sverige ska leva.

Han har ett mångårigt engagemang för landsbygdsfrågor bakom sig och tycker sig kunna konstatera att många av framtidsfrågorna har sin lösning i den energi som alstras bland otaliga kreativa landsbygdsbor.

Artikelbild

| Föreningen Lagnö bo fick pris som Årets landsbygdsgrupp för sitt annorlunda kooperativa bostadsbygge i Trosa.

– På Sörmlands landsbygd har människor gått från tanke till handling och det pågår en mängd olika satsningar och projekt som vi vill dra upp till ytan. Sörmlands landsbygd – alltså producenter, kreatörer, boende, företagare, entreprenörer och föreningsaktiva står för en stor del av länets tillväxt och förnyelseförmåga. Det är inte alla som vet, men det skapas fler jobb i kommuner med en befolkning under 10 000 invånare än vad det gör i större kommuner, säger Peter Eklund som inte utan en viss stolthet också kunde presenterade en nyproducerad bok för deltagarna.

I boken ges 55 exempel på sörmländska personer, företag, föreningar med mera som på olika sätt visar hur det är möjligt att utveckla landsbygden i en snabbt föränderlig tid.

– Syftet är att visa att framtiden egentligen redan är här. Förhoppningen är att boken ska kunna inspirera till fortsatt arbete i den omvandling som den sörmländska landsbygden står mitt i. Vi kan vara stolta över den fantastiska landsbygden även om det ibland är svårt att se Sörmlands storhet och magi eftersom vi helt enkelt står för nära.

Förutom en rad föreläsare bjöd dagen också på sedvanlig prisutdelning i tre kategorier:

Årets Servicesatsning på landsbygden i Sörmland tilldelas Kiladalens utvecklingsbolag i Nyköpings kommun för "ett innovativt och gott arbete för att finna nya digitala vägar att lösa landsbygdens servicebehov". 

Årets Eldsjäl på landsbygden i Sörmland går till entreprenören Jan Persson på Fogdön i Strängnäs kommun som "tagit ett stort ansvar då samhällets resurser inte räckt till".

Årets Landsbygdsgrupp i Sörmland går till bygg- och bogemenskapen Lagnö Bo i Trosa som byggt ett kooperativt boende med 19 lägenheter, "en förening som är en god förebild som med gemensamma krafter byggt bostäder och driver på mot ett mer hållbart leverne".