Svar till insändaren "Sluta skrämma barnen" med signaturen Sanningssökare och i, publicerad den 13 augusti.

Skribenten tycker inte att de klimatförändringar vi ser är ett hot mänskligheten utan snarare någonting positivt. Hen skriver: ”klimatet har i alla tider varierat”, vilket i sig är ett korrekt påstående. 

Vi har under jordens historia haft havsnivåer som varit både tiotals meter över och under dagens nivåer och vi har också haft flera perioder då nästan allt liv på jorden dött ut.

Problemet som signaturen Sanningssökare dock tydligen inte förstått är hastigheten i de klimatförändringar som nu sker. Det som normalt händer under perioder på tiotusentals eller hundratusentals år är nu på grund av mänsklig aktivitet och dumdristighet på väg att ske på bara några årtionden. Världens klimatforskare är så gott som eniga om detta och bara några få promille av forskarna har en avvikande mening.

Om Sanningssökare vill göra skäl för sitt val av signatur så rekommenderar jag Wikipedia-artikeln Global warming controversy för få en bild av hur vetenskapen ser på klimatförändringarna och se hur enormt enig expertisen är.

Även all världens politiker och andra beslutsfattare är också så gott som eniga när det gäller att se allvaret i situationen, förutom Donald Trump och Jimmy Åkesson.

Beröva inte kommande generationer en trygg framtid genom att blunda för verkligheten och motarbeta de förändringar som måste göras i närtid för att bromsa klimatförändringarna.

Barnavän