Jag håller med insändaren svar på densamma. Jag hoppas bara att kollektivtrafikmyndigheten tänker på alla ungdomar som inte bor i Eskilstuna centrum eller närliggande bostadsområden också.

I flera år har min son velat ha ett sommarlovskort som gäller i hela länet men på sommarlovet dras de få bussar som trafikerar Eskilstuna och Kvicksund in.

Avgiftsfria resor för ungdomar är en fantastisk satsning från regeringen som hänger ihop med att det finns bussar i trafik. Jag hoppas att kollektivtrafiksmyndigheten med Monica Johansson i spetsen ser till alla ungdomars möjlighet att få del av denna satsning. För att komma till Kvicksund behövs kollektivtrafiken då det inte finns någon gång- och cykelbana att ta sig till sommarjobb, kompisar eller aktiviteter som arrangeras i Eskilstuna centrum.

Hoppfull men luttrad mamma