Svar till Moderaternas artikel "Regeringens passivitet har försämrat vår krisberedskap", publicerad den 21 juli.

Just nu pågår den största skogsbrandskatastrofen i modern svensk historia. Över hela landet ser vi hur brandmän, räddningstjänst, hemvärn och frivilliga gör hjälteinsatser för att få läget under kontroll och hindra bränderna från att spridas. Vi ser att det utvecklade samarbetet i EU med gemensamma resurser fungerar väl. Vi har snabbt fått hjälp på samma sätt som vi hjälpt andra EU-länder när de haft liknande kriser.

När skogsbranden i Västmanland bröt ut sommaren 2014 var Sverige mycket mindre förberett än i dag. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fick i uppdrag att bedöma om det fanns ytterligare åtgärder för att stärka samhällets krisberedskap. Genom detta har MSB denna gång kunnat agera mer proaktivt. Detta gjorde att man redan innan skogsbränderna begärde in flygplan och såg till att stödet från de gemensamma EU-resurserna kunde komma snabbare.

Att plocka billiga poänger på form- och detaljfrågor, som moderaterna gör i sin debattartikel, är inte värdigt. Särskilt magstarkt blir det också när kritiken kommer från Beatrice Ask (M), som satt i den regering som sålde tio svenska helikoptrar med vattenbombningskapacitet till ett amerikanskt företag, bara ett drygt år innan branden i Västmanland.

Den nuvarande regeringen har ökat satsningarna på krisberedskap och civilförsvar. Det arbetet måste fortsätta. När vi har kommit ur den värsta krisen måste vi arbeta med att förbättra vår beredskap, men vi ser redan nu att vi behöver rekrytera fler brandmän och förstärka räddningstjänstens arbete under omfattande insatser. Behovet av ett starkare samhälle är tydligt.

I det läge vi nu befinner oss i är det viktigare än någonsin att Sverige står enat. Att vi lägger bort partipolitiken och kämpar tillsammans för att göra det som behöver göras.

Det är dags att vi politiker, oavsett vilka partier vi tillhör, visar att Sverige kan stå enat när krisen slår till.

 

Fredrik Olovsson (S)

Riksdagsledamot