Svart till Fredrik Olovssons artikel "S väljer välfärd framför skattesänkningar", publicerad den 20 augusti.  

Många väljare hade nog räknat med att Socialdemokraterna fokuserat lite mer på sin egen politik i valrörelsen, istället för att svänga vilt med angreppen på andra partier. De har nu styrt Sverige en hel mandatperiod och har styrt Landstinget Sörmland sedan år 2008. Nog borde de kunna uppvisa goda resultat?

Så vad är Olovsson mest stolt över i den sörmländska sjukvården? Är det rekordet i överbeläggningar eller att vårdköerna ökat med 600 procent? Är han stolt över rekordet i sjukskrivningar och flest vårdadministratörer per invånare?  Eller är det kanske att sjukvården gör 300 miljoner kr i underskott?

Olovsson (S) lovar att de anställda i vården ska öka med 14 000 i hela Sverige de kommande fyra åren, vilket för Sörmland skulle innebära 420 nya medarbetare (eller 105 per år). Det skulle vara en minskning, och definitivt ingen ökning, jämfört med den senaste mandatperioden.

Vid årsskiftet 2014/15 hade Landstinget Sörmland 6 314 anställda, räknat som årsarbetare. Vid senaste årsskiftet hade antalet ökat till 6 652 medarbetare. I snitt har de anställda ökat med 113 personer varje år. Socialdemokraterna går alltså till val på färre medarbetare än vad som varit normalt senaste åren.

Stefan Löfven lovar att valet ska bli en folkomröstning om välfärden. Man kan ju bara hoppas!

 

Magnus Leivik (M)

Oppositionslandstingsråd