Svar till Nalle Weinstocks insändare "Sörmlandstrafiken ignorerar lagen om tomgångskörning", publicerad den 21 juli.

Bussförarna ska inte köra på tomgång längre än vad som är absolut nödvändigt. Detta är en viktig del i vår kvalitetsuppföljning som vi arbetar för tillsammans med trafikföretagen som är bussförarnas arbetsgivare. För att uppnå detta har förarna i Eskilstuna bland annat ett bonussystem där grön körning ger påslag på lönen. All kördata, däribland tomgångskörning, registreras automatiskt och följs hela tiden upp med förarna på individuell nivå. Förarna får alltså mindre pengar i sina lönekuvert om det kör onödigt mycket på tomgång.

En buss måste ibland stanna ett tag på hållplatsen för att exempelvis släppa på och ta betalt av passagerare, vilket så klart kan ta tid om det är många passagerare som ska kliva på samtidigt. Bussens batteri klarar heller inte att motorn stängs av och på alltför ofta eftersom det då kommer att laddas ur.

Vi ber dig rapportera linjenummer och tid på de exempel där du upplever att bussen har kört för länge på tomgång. Detta så att vi kan titta vidare på det tillsammans med aktuellt trafikföretag utifrån de goda analysmöjligheterna som vi har tack vare tillgänglig kördata.

Johan Tollén

Kommunikatör, Sörmlandstrafiken