Roger Stark ställer i en insändare, publicerad den 9 augusti, den berättigade frågan vem som har rätt att kalla människor för löss. Det spontana svaret är naturligtvis att ingen ska uttrycka sig så om sina medmänniskor.

I ett olyckligt uttalande av en representant för föreningen Å- fiske uttalades ordet mot vissa personer av utländsk härkomst som uppfört sig olämpligt. Detta har fått konsekvenser för föreningens möjlighet till kommunalt stöd. Om föreningen ser över sitt arbetssätt och sin värdegrund är det dock fullt möjligt, att vi kan ta upp en diskussion om ett förnyat samarbete.

Roger kopplar denna händelse till en insändare som jag skrev efter mina intryck från årets besök i Almedalen. Jag reagerade starkt mot nynazisternas framfart och liknade nynazismens intåg i Almedalen vid när almsplintborren drabbade Gotlands almar, som till stor del dog av näringsbrist på grund av tilltäppta näringsbanor.

Jag liknade nynazismen vid ett insektsangrepp som kom från vissa länder i södra och östra Europa och tog mänsklig boning i Almedalen. Jag angriper nynazismen som företeelse och kallar den för ett lusangrepp då den likt almsplintborren skapar näringsbrist, men här i det demokratiska systemet.

Angreppet från mig sker på en politisk rörelse av synnerligen obehaglig sort och inte på enskilda personer. Därför är det enligt min mening stor skillnad på hur begreppet använts vid dessa olika tillfällen. Att nynazismen är ett hot mot demokratin är en åsikt jag står för och denna åsikt kommer jag även att ha framöver.

Arne Jonsson

Gruppledare för Centerpartiet i Eskilstuna