Svar till insändaren "Varför släcka gatubelysningen på natten?", publicerad den 17 augusti.

Det låter som att det är något fel på gatubelysningen på Karl Hovbergsgatan, den ska givetvis tändas och släckas enligt ordinarie tändningssystem. Vi ska undersöka vad som kan vara problem och är tacksamma för din synpunkt. Du är välkommen att göra en felanmälan till oss om du upplever att gatubelysningen inte fungerar som den ska i framtiden, det kan göras via eskilstuna.se/felanmalan eller via Eskilstuna Direkts app. Det går också att ringa Eskilstuna Direkt på 016-710 10 00.

Linda Nilsson

Avdelningschef på gatuavdelningen, stadsbyggnadsförvaltningen,Eskilstuna kommun