Svar på insändarna "Hemtjänsten uppfyller inte kvalitetskraven", publicerade den 6 mars.