Svar till "Dåligt bemötande vid bussresa". Vi är ledsna över att du upplever att du har blivit dåligt bemött på bussen. Busschaufförens bemötande en stor del av reseupplevelsen och vår målsättning är att alla resenärer ska få bästa tänkbara reseupplevelse när de utnyttjar kollektivtrafiken.

Därför prioriterar både Transdev (trafikföretaget som är busschaufförens arbetsgivare) och Sörmlandstrafiken (som beställer busstrafiken av Transdev) denna fråga mycket högt. Vi har regelbundna uppföljningar med förarna och arbetar hela tiden för att förarnas servicenivå ska vara så hög som möjligt gentemot er resenärer.

För att kunna utreda den här specifika händelsen som du beskriver är det viktigt att du meddelar eventuella brister i bemötandet från chaufförerna till Sörmlandstrafikens kundservice (mejla till kundservice@sormlandstrafiken.se eller ring 0771-22 40 00). Då kan vi utreda ärendet enligt våra rutiner och sedan vidta eventuella åtgärder.

Bengt Karlsson

affärschef Eskilstuna, Transdev

Malin Landin

kvalitétsutvecklare, Sörmlandstrafiken