Svar på insändaren ”Obegriplig informationsskylt vid Mälarsjukhusets entré" publicerad den 12 mars. Sjukhusen innehåller väldigt många olika verksamheter. Att lista samtliga verksamheter på ett överskådligt sätt är svårt. Därför är sjukhusens orientering uppbyggd efter så kallade målpunkter. Detta för att förenkla för dig som besökare.