I en debattartikel i EK den 3 september är det anmärkningsvärt att LO håller fast vid sina osanningar om Moderaternas politik. Detta trots att LO:s lögner underkänts i faktagranskningar i media och betecknats som fruktansvärt onyanserade av ledande arbetsrättsliga experter.

Moderaterna har ingen avsikt att lagstifta om löner – det är en fråga för arbetsmarknadens parter. Vi har ett förslag om en lärlingsanställning som ska ge nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen bättre chanser till jobb. Anställningen ger en lärlingslön som uppgår till 70 procent av ingångslönen i branschen, eftersom övrig tid går till utbildning eller jobbträning.

När det gäller LAS föreslår vi att kompetens ska väga tyngre i turordningsreglerna samtidigt som möjligheterna till kompetensutveckling och omställning förbättras. En 40 år gammal ordning behöver anpassas till en kunskapsekonomi.

Trygghet i anställning är viktigt. Men samtidigt är det största otryggheten att inte har något jobb alls. Idag ser vi en alltmer tudelad arbetsmarknad där bland annat nyanlända har svårt att få ett första jobb.

Moderaterna är ett parti för de som arbetar, vill arbeta och har arbetat. Vi vill att strävsamhet och arbete ska löna sig bättre och att fler ska få chansen till ett jobb. Vi föreslår bland annat att skatten ska sänkas för alla som jobbar, med tonvikt på låga inkomster. Med vår politik får exempelvis bussförare, förskollärare och poliser behålla nära 500 kronor mer varje månad.

Vi vill också sänka skatten på pensioner med dubbelt så mycket som Socialdemokraterna föreslår. Socialdemokraterna går samtidigt till val på att sänka skatten för den rikaste halvan av pensionärskollektivet. En pensionär som får 15 000 kronor per månad i pension får ingen skattesänkning samtidigt som Socialdemokraterna sänker skatten för den som får en miljon kronor per år. Det är inte en rättvis politik och inget som LO borde stå bakom.

Lotta Finstorp (M)

Riksdagsledamot, Sörmland

lo