Omfattningen av pågående skogsbränder är regeringens fel insinuerar två moderatpolitiker. Lotta Finstorp och Beatrice Ask försöker vinna billiga politiska poäng på de många och katastrofala skogsbränder som just nu rasar i Sverige. Debattartikeln, som publicerades i EK 21 juli, är ett bra exempel på när den politiska debatten är som allra sämst.

När artikeln publicerades rasade ett 80-tal skogsbränder av varierande omfattning och med ungefär dubbla ytan jämfört med skogsbranden i Västmanland 2014. Med sån extrem belastning på berörda räddningstjänster har förstås inte allt gått som på räls. Att Sjöfartsverkets helikoptrar saknar lyftkrokar och att Försvarsstabens presstjänst inte förstår att försvaret måste hjälpa till är naturligtvis skandal, men idet stora hela tycks ändå räddningsarbetet bedrivas både effektivt och framgångsrikt trots de extrema förhållandena.

2014 brann det i Västmanland. En begränsad brand växte till okontrollerbar omfattning genom felaktiga beslut och stor förvirring. Då hade vi en borgerlig regering där Beatrice Ask, en av undertecknarna till den famösa debattartikeln, var justitieminister. Få försökte vinna billiga poäng på den katastrofen trots att även 2014 var valår.

Det är på samma sätt nu 2018. Politiskt käbbel har fått stå tillbaka för det gäller att skydda människor och egendom i första hand. När skogen slutat brinna och upphetsningen lagt sig blir det tid för analys och att ta lärdom.

Undantaget är naturligtvis Sverigedemokraterna (SD) vars politiska strategi är att förvanska, hetsa och skrämma ständigt uppbackade av trollfabriker och näthatare. Och så har vi Beatrice Ask. Det är långt ifrån bara i EK hon gör allt för att politisera och vinna egna poäng på skogsbrandskatastrofen. Nu har hon dessutom lyckats få med sig Sörmlandspolitikern Lotta Finstorp på fulspelet.

Ni ska veta att ni genom er debattartikel ödelägger ert eget politiska anseende och ni skämmer ut det parti ni företräder.

Anders Widlund