Svar till Karin Wase, som är besviken på Torshälla församlings hantering av begravningsplatser. Vi beklagar det olyckliga i att projekteringen av askgravplatser dragit ut på tiden. Det finns en efterfrågan av dem, bland andra från Karin Wase och hennes anhöriga.

Begravning och avslut är viktigt för alla människor och självklart vill kyrkan sköta detta på ett värdigt sätt. Frågan är viktig. Det är inte ansökan om att anlägga ett område för askgravplats i sig som tar tid utan de omfattande förarbetena med bland annat framtagande av vård- och underhållsplaner, uppföljning av återlämnade gravarrätter samt tillstånd att återbruka gravar eller gravkvarter för annat gravskick än det nu befintliga. Detta är en process i flera led, där också extern kompetens behöver tas i anspråk och utlåtande från Länsstyrelsen inväntas.

Vi har kommit en bra bit på väg i dessa processer och arbetar för att kunna anlägga gravplatser med begränsad gravrätt i framtiden. Församlingen har precis som tidigare gravplatser att erbjuda, urn- och kistgravar samt minneslund, och hoppas att du Karin Wase kan tänka sig ha en direktkontakt med oss inom begravningsverksamheten i Torshälla församling för att titta på dessa möjligheter. Vår förhoppning är att du ska kunna ha ett fortsatt gott förtroende för oss trots de omständigheter som särskilt påverkat dig och din familj.

Hans Öberg

Kyrkogårdsföreståndare

Pernilla Parenmalm

Kyrkoherde