Svar till insändaren ” Rop på hjälp från förvaret i Flen”.

Den 9 augusti redogjorde sektionschef Owe Hammarling i en artikel i Eskilstuna-Kuriren att AC har installerats på avdelningarna 3 och 4. På avdelning 1 har vi inte kunnat lösa värmeproblemet ännu.

När det gäller tillgången på frisk luft så är dörren till rökrutan alltid öppen.

Gällande påståendet att våra medarbetare inte bryr sig om att de förvarstagna vill gå ut på rastgården har rastgården under sommaren varit öppen cirka åtta timmar varje dag, vilket är åtta gånger så mycket som den tid som fastställts i de europeiska fängelsereglerna, vilka också som också omfattar förvarsverksamheten.

Av dessa framgår att: ”Om vädret så medger ska alla intagna ges möjlighet till minst en timmes motion utomhus varje dag”. Anledningen till de utökade öppettiderna är att vi, på grund av värmen, vill ge de förvarstagna så mycket utevistelse som verksamhetens krav i övrigt medger.

Mötena mellan medarbetare och förvarstagna är för att fånga upp eventuella förslag som kan förbättra verksamheten. Det omfattar både vistelsemiljö och arbetsmiljö. Dessa möten har på senare tid handlat om vad de förvarstagna anser att de behöver. En del av dessa önskemål kan vi tillgodose och en del måste vi av olika skäl lämna obehandlade.

Vi har en kontinuerlig uppföljning gällande kvaliteten på maten och om den inte uppfyller de krav vi ställer på leverantören så återkopplas detta till dem för åtgärd. Men på grund av att vi har så många nationaliteter är det svårt att anpassa maten så att alla blir nöjda.

Joakim Andersson, enhetschef