Svar till "Sparsamma mammans" insändare "Småbutiker fyller inga större behov", publicerad den 5 mars. Du ifrågasätter behovet av nuvarande butiker på Hospitalsgatan i Strängnäs med utgångspunkt i din egen livssituation. Samtidigt talar du om vikten av en ”trivsam stadskärna med blandat utbud” och ”vikten av att satsa på rätt kort”.