Moderaterna Jacob Högfeldt och Thore Berggren skriver i en debattartikel den 13 augusti att de levererat mer verkstad än snack. Vi håller inte riktigt med, majoriteten har levererat en hel del verkstad men också väldigt mycket snack. Majoriteten är bra på att snacka upp små åtgärder med begränsade effekter.

Att genomföra en folkomröstning i samband med valet kostar 11 kronor per röstberättigad. Hade majoriteten snackat mindre fina ord om lärmiljö med tveksam åtgärdskoppling och istället haft en seriös medborgardialog angående för- och nackdelar med nedläggning och sammanslagning av skolor hade vi sluppit att mer än 10 procent av de röstberättigade känt sig så överkörda att de begärde en folkomröstning.

Den rådgivande folkomröstningen om vilken skolstruktur vi ska ha ger som vi ser det ledning för politiken hur medborgarna ser på skolornas storlek och placering i förhållande till olika befolkningscentra. Det är värt de 11 kronorna.

Majoriteten har presenterat ett program för att komma till rätta med skolresultaten. Det är ett fint program vars intentioner vi stödjer, men det är fullt med snack och lite verkstad.

Moderaterna linje med nedskärningar och finansiell tvångströja istället för att ge skolan de resurser som behövs kommer aldrig någonsin att medföra att personalen blir friskare, att kompetensutveckling och attraktivitetsarbete accelereras, eller att alla elever får rätt stöd och skolresultaten förbättras. Hur mycket fina ord än Moderaterna beslutar om så förverkligas inte Skolutvecklingsprogram 2023 utan resurser. Där levererar inte Moderaterna.

Vänsterpartiet har i flera år efterfrågat att den färdigutredda stadsbusslinje 4 från Strängnäs centrum (via Larslunda) till Solberga ska bli verklighet. Moderaterna har varit emot, av olika anledningar men nu senast för att de tycker att näringslivet ska vara med att betala för den. Rubriken som tidningen har satt på Högfeldt och Berggrens debattartikel blir självironisk.

David Aronsson

Catarina Hellmark

Vänsterpartiet Strängnäs