Svar till Moderata studenters inlägg, "Vi har fått nog av psykisk ohälsa bland MDH:s studenter", publicerad den 10 maj.

Många upplever tiden på högskolan som rolig och stimulerande. Men högskolestudier innebär också utmaningar. MDH:s mål är att ge studenterna de bästa förutsättningarna för att genomföra sina studier och ha en bra tid här på högskolan. Våra lärare och andra stödfunktioner finns tillgängliga för studenterna i hög utsträckning, något som MDH ser som en självklarhet.

För de studenter som vill finns möjligheter till individuella samtal med kurator eller friskvårdspedagog hos studenthälsan. När en student kontaktar oss för ett sådant samtal är väntetiden i Eskilstuna omkring två veckor.

Studenthälsans uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, vilket är det som också kommuniceras till våra studenter. Studenthälsans uppdrag är inte att remittera studenter vidare till vården, men vi hänvisar och hjälper dem vidare när det behövs.

Jonatan Mathiasson

Studentombudsman, MDH

Anna Stinesen

biträdande chef för studentcentrum, MDH

Henrik Andersson

Arbetsmiljösamordnare, MDH