Svar till "Bra spår men usel väg i Vilsta" publicerad den 26 februari. Jag instämmer i att skidspåren är fantastiska. Tack vare samarbete med och stora insatser av Tunafors skidklubb så har spåren blivit riktigt bra och populära för träning och tävling.

När det gäller den gropiga vägen så planerar vi att lägga på material och fylla hålen inom kort, nu när vintern är slut. Det är något vi gör återkommande, ibland flera gånger varje månad.

Tony Käll

Tf enhetschef arenor och scener, kultur- och fritidsförvaltningen