Svar till insändaren "Ta vara på alla invandrade läkare som inte får jobb", publicerad den 31 augusti. Precis som Ragheb Ibrahim skriver är vägen mot anställning och legitimation för läkare med examen från land utanför EU/EES lång, trots bristen på arbetskraft inom hälso- och sjukvården. 

För att arbeta som läkare i Sverige krävs legitimation, vilket utfärdas av Socialstyrelsen. Kraven för att få legitimation är högt ställda för att främja patientsäkerheten.

Landstinget Sörmland är måna om att ta vara på kompetensen från nyanlända med yrkesbakgrund inom hälso- och sjukvården. Sedan 2015 arbetar vi aktivt med insatser som ska förkorta processen mot legitimation och anställning. Bland annat erbjuder vi möjlighet att auskultera samt att göra provtjänstgöring och praktisk tjänstgöring inom våra olika vårdverksamheter.

Hösten 2017 startade landstinget en introduktionsutbildning på Eskilstuna Folkhögskola. Just nu deltar drygt 20 nyanlända personer med bakgrund som läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut.  Deltagarna får bland annat studera svenska med fokus på begrepp och samtal inom vården, utbildning i hur svensk hälso- och sjukvård är organiserad samt studera och förbereda sig inför Socialstyrelsens kunskapsprov.

Utbildningen ger deltagaren förutsättningar att klara Socialstyrelsens krav för legitimation samt rustar en förhoppningsvis framtida medarbetare inför anställning i hälso- och sjukvården.

Ifall du är bosatt i länet och vill ha mer information om vad vi inom Landstinget Sörmland kan erbjuda dig som har arbetat inom vården i ditt hemland, är du välkommen att ta kontakt.

 

Kajsa Fisk

HR Direktör

Landstinget Sörmland