Svar till insändare om väntetider i psykiatrin. Signaturen "Orolig anhörig" skriver den 21 maj om situationen för en nära anhörig som väntar på en tid inom vuxenpsykiatrin. Jag beklagar verkligen det du beskriver och förstår din oro och dina funderingar. Inom vuxenpsykiatrin i Sörmland arbetar vi för att hålla vårdgarantin och erbjuda hjälp inom 90 dagar. Vi klarar det i de allra flesta fall. Men det händer också att vi av olika anledningar inte gör det. Det kan bero på att personal blir sjuka eller hastigt måste göra av- eller ombokningar.  

Vid sådana tillfällen försöker vi alltid ordna så inbokade patienter, särskilt personer som är bokade för sitt första besök, får komma till oss ändå och får träffa någon annan än den det var tänkt från början.

Ibland lyckas vi inte styra om och lösa detta och jag förstår att det kan drabba enskilda patienter som väntar på att få träffa våra medarbetare. Jag hoppas verkligen att den person du skriver om får komma till oss på sin nya tid i slutet av maj. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta mig.

 

Mari Kampf Westerberg

Chef division psykiatri- och funktionshinder, Landstinget Sörmland