Svar till insändaren "Nya Systembolaget = längre köer!", publicerad den 23 juli. 

Systembolagets uppdrag är att begränsa alkoholens skadeverkningar genom ålderskontroller, informera om alkoholens risker, ge bra service och att sälja med ansvar. 

I händelsen som du beskriver i din insändare arbetade kollegan i butik med att lagerföra hyllplatser med hjälp av en handdator. Ytterligare en kollega var ute på lagret för att hämta en kundorder och när medarbetaren kom ut i butik uppmärksammade kollegorna varandra på kön och behovet av att öppna en extra kassa. Vi strävar alltid efter att ha en bra bemanning i kassorna och i butiken för att kunna hjälpa våra kunder – jag beklagar att du kände att du fick vänta lite längre än vanligt innan det blev din tur i kassan.

Våra butiker är bemannade utifrån de besöksmönster som vi vet att varje butik har olika dagar och tider. Ibland kanske man som kund inte uppmärksammar alla medarbetare i butiken, då de tillfälligt kanske befinner sig på lagret för att hämta beställda varor eller för att hantera en kundorder – vi har alltid fokus på att ge våra kunder bra service – ibland i det dolda på lagret där vi inte syns. Som kund kan du alltid be våra medarbetare i kassan eller i butiken att påkalla mer personal.

Jag vill avslutningsvis försäkra dig om att du som kund inte betalar någonting extra för våra anställda i butikerna. Systembolagets verksamhet finansieras inte av skattemedel.

 

Elina Yli-Torvi

Pressansvarig Systembolaget