Moderaterna i Strängnäs skriver i en debattartikel den 18 juli att Vänsterpartiet varit konsekventa i sin politik. Det glädjer oss att Moderaterna ger oss erkännandet att vi går vår egen väg i arbetet för allas lika rättigheter och att vi kämpar för dem som har det tufft i samhället.

Vi har stått fast vid att skolan och omsorgen behöver mer personal. Personal för att orka utveckla verksamheten inför de utmaningar som allt fler äldre innebär. Personal för att minska stressen och förbättra arbetsmiljön i skola och förskola.

Det kommer att ta tid att sänka sjukfrånvaron inom skola och omsorg i Strängnäs från tvåsiffriga tal till normala kommunala nivåer. Det var en kortsiktig politik under lång tid som byggde upp den. Moderater och Socialdemokrater har sänkt den kommunala skulden, men verksamhetsskulden i form av exempelvis sjukfrånvaro har man fortsatt att bygga på.

Om det är något vi hör från de vi pratar med som vill se samma förbättringar i skolan och omsorgen som vi, vare sig det är undersköterskan, läraren eller direktören, så är det att skattehöjning är att föredra framför dagens situation.

I vår budget för 2018 föreslog vi 70 miljoner i ökade resurser för skola och omsorg. Det är 10 miljoner mer än vad kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden får tillsammans per år för hela sin verksamhet! För det krävs en skattehöjning med 92 öre. Den betyder för direktören (70 000 kr/månad) får 569 kronor i ökad skatt per månad och för undersköterskan (25 400 kr/månad) 164 kronor. Det är 23,66 procent i skatt för undersköterskan och för direktören 40,38 procent. Vi hade föredragit att inte behöva höja skatten, men det är inte vi som styrt åt fel håll.

Moderaterna tror på allvar att verksamheter kan utvecklas genom svångremsbudget och fina ord. Det tror inte vi. De senaste mandatperioderna visar att vi har rätt.

Vi ser fram emot en valrörelse i Strängnäs kommun med tydliga alternativ, Vänsterpartiet mot Moderaterna.

David Aronsson

Peter Hjukström

Vänsterpartiet i Strängnäs kommun