Svar till debattartikeln "Eneroth, ta ditt ansvar för tågkaoset!" publicerad den 11 februari.

Den senaste tiden har omfattande tågstörningar drabbat oss resenärer runt om i landet. Det är frustrerande, dyrt och dåligt när tågen inte går i tid. Därför gör vi nu historiskt stora satsningar på järnvägen. Vi både bygger nytt och underhåller det gamla.

Tågresandet har ökat dramatiskt i Sverige under senaste decenniet. En glädjande utveckling, inte minst för klimatets skull. Men när fler åker tåg, så ökar slitaget på järnvägen och det blir fullt på spåren. Resultatet ser vi varje vecka. Signal- och växelfel blir allt vanliga förklaringar till förseningar.

Moderaterna väljer att skriva debattartiklar om tågproblemen, men när de själva var i regeringsställning valde de ensidigt skattesänkningar före investeringar i infrastruktur. Lite mer ödmjukhet av Jessica Rosencrantz och Moderaterna hade varit passande – de bär ett stort ansvar för de utmaningar som nu finns i järnvägssystemet.

Förra året beslutade regeringen om en satsning på över 700 miljarder kronor på Sveriges infrastruktur. Det blir den största järnvägssatsningen i modern tid – med omfattande nyinvesteringar, men också en rekordstor ökning av järnvägsunderhållet. Nya spår behöver byggas för att möta det kraftigt ökande tågresandet och nu genomför vi satsningar i hela landet.

Men att bygga ny kapacitet tar tid därför har vi också beslutat om omfattande satsningar på järnvägsunderhåll och tar också initiativ för att styra underhållet bättre. Att Trafikverket själva har god kunskap om spåranläggningarna, dess skick och behov av åtgärder är grundläggande och helt avgörande för välfungerande underhållsverksamhet. Det kan inte bara läggas ut på entreprenadföretag.

Vi vill också se en förbättrad samverkan från såväl operatörer som ansvariga myndigheter. De flesta resenärer förstår att nedfallna kontaktledningar och signalfel kan bero på år av bristande underhåll och därför se att de investeringar som nu görs steg för steg kommer att förbättra situationen. Men det är däremot svårare att förstå bristen på information till resenärer vid förseningar och inställda tåg. Här krävs en tydlig skärpning från såväl operatörer som Trafikverket.

Vi tar ansvar för att stärka järnvägen och öka förutsättningarna för att tågen ska komma i tid. Vi investerar i nya spår, ökar underhållet, ställer krav på ansvariga myndigheter och operatörer. Om Moderaterna nu är beredda att också prioritera järnvägssatsningar är det ett välkommet besked.

Tomas Eneroth (S) infrastrukturminister