Svar till anhörig som skrev insändaren ”Hur långt ska det gå innan vi får hjälp?”, publicerad den 19 april. Vi beklagar självklart att du upplever vården på det sätt som beskrivs i insändaren. Från både landstinget och kommunens sida arbetar vi efter de förutsättningar och möjligheter vi har med personer i behov av psykiatrisk hjälp. De bedömningar vi gör sker alltid med personens bästa för ögonen där integritet och bemötande är viktiga delar i vården.

Vi anser att samarbetet mellan oss som vårdgivare, landsting och kommun, fungerar väl och att vi har samma syn på hur vi vill hjälpa patienterna. Det händer dock att vi inom vården gör en bedömning som inte alltid delas av patienten eller anhöriga. Vi förstår att det kan upplevas som frustrerande men vi lovar att vi alltid vill patientens bästa. Vi följer alla våra patienter noga och kan såklart också ompröva tidigare beslut och behandlingsmetoder.

 

Mari Kampf Westerberg

chef division psykiatri och funktionshinder, Landstinget Sörmland.

Inger Grindelid

socialchef, Strängnäs kommun.