– Det känns otroligt hedrande och överraskande. Det är roligt att få sätta Eskilstuna på kartan och veta att även folk ute i landet uppmärksammar det Eskilstunarevyn gör, säger Mathilde Stavehaug som kommer att använda stipendiepengarna till att utbilda sig inom företagande och ledarskap.

Mathilde Stavehaug började i Eskilstunarevyn redan som 14-åring och fick efter något år med kort varsel hoppa in som aktör efter ett avhopp i revyensemblen. När ägarna av Eskilstunarevyn några år senare bestämt sig för att lägga av så köpte Mathilde Stavehaug det bolag som äger Eskilstunareyn vid 20 års ålder. Därigenom fick hon producent- och arbetsgivaransvaret för Svealands största revy.

Stig Söderkvist var Horndals revymakare nummer ett under många år. När han gick bort 2009 inrättade Horndalsrevyn ett stipendium till hans minne för att främja unga talanger och entreprenörer som vill utveckla sina färdigheter inom revy och trolleri, de två underhållningsgrenar som låg Stig Söderkvist varmast om hjärtat.

Grundplåten till stiftelsen utgjordes av två stora donationer från Horndalsrevyn och Karlskogarevyn, samt intäkter från revysoarér i Horndals församlingshem.

Stipendiet, som ska användas till utbildning, kan tilldelas vem som helst i Sverige, men stadgarna ger företräde till personer som kommer från Dalarna, Värmland och Gästrikland, de landskap där Stig Söderkvist själv företrädesvis verkade.

Det första stipendiet delades ut 2014 och gick till David Johansson, 23 år, från Nylandet i Horndal. David hade precis avslutat sin musikalartistutbildning på Performing Arts School i Göteborg.

Det andra stipendiet gick till illusionisten Daniel Kane från Örebro, född och uppvuxen i Karlskoga, som fick sitt stipendium år 2016.

Minnesfondens motivering till stipendiet lyder: ”En talangfull artist med smittande glädje. En mångsidig revyentreprenör i sann Stig Söderkvistsk anda, i den bransch som av Karl Gerhard kallades den tunga industrin.”