Enligt Sörmlands Socialdemokratiska partidistrikt skulle konsekvenserna av SD:s politik år 2022 innebära att Eskilstuna kommun förlorar 159,2 miljoner kronor årligen om den kommunala utjämningssystemet mellan kommuner avskaffas. Totalt vill SD göra nedskärningar till kommunerna på 10,5 miljarder kronor.

Strängnäs skulle förlora 50,3 miljoner och Flen 59,3 miljoner. För Stockholms del skulle det i stället innebära ett plus i kassan på 3,2 miljarder kronor årligen och för Danderyd 497 miljoner kronor.

– Det skulle få förödande konsekvenser för välfärden i många delar av Sverige samtidigt som det skulle gynna ett fåtal rika kommuner med många höginkomsttagare, skriver Socialdemokraterna i ett pressmeddelande.

I Sverigedemokraternas kommunpolitiska inriktningsprogram står att läsa:

"Kommunen ska sträva efter att långsiktigt kunna svara för sina egna kostnader, stöd från rikare kommuner ska inte ses som konstant och villkorslöst."

Där står också:

"En kommuns kostnader bör i längden inte finansieras av andra kommuner. Runt om i landet ser vi exempel på kommuner som finansierar orimliga kostnader för till exempel flyktingmottagningen genom det kommunala utjämningssystemet."

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, ger en helt annan bild av verkligheten:

– Av en kommuns budget går cirka 85 till 90 procent till skola och äldreomsorg. Det går inte att ta bort pengar från kommunerna utan att det slår mot den verksamheten. 150 miljoner motsvarar 300 färre medarbetare i skola, förskola och äldreomsorg. Det finns inte en chans att spara sådana summor genom att dra ner på administration.

Även S-politiker i Strängnäs och Flen är skarpt kritiska.

– 1 400 kronor mindre per kommuninvånare i Strängnäs slår undan benen på mycket av den välfärd vi har och som vi i stället behöver stärka, säger kommunalrådet Monica Lindell Rylén i Strängnäs.

– Det här är det yttersta beviset på att SD:s politik är fullständigt orealistisk, säger Anders Berglöv som är kommunstyrelsens ordförande i Flen.

Oppositionsrådet Kim Fredriksson (SD) i Eskilstuna ställer sig oförstående till kritiken.

– Jag ser ett socialdemokratiskt parti som är stressade och som därför tolkar vår politik som fan läser bibeln, säger han.

Och trots att det svart på vitt står att rika kommuner på lång sikt inte ska ge stöd till andra kommuner, menar han att SD inte alls vill slopa utjämningssystemet.

– Däremot måste alla kommuner jobba för att kunna stå för sina kostnader genom att se till att människor kommer i jobb, säger Kim Fredriksson.