Foto:

Så gör butikerna för att minska matsvinnet

Sörmland/Strängnäs

Enligt Naturvårdsverket slänger vi årligen 74 kilo mat per person. Restauranger, skolmatsalar och butikers matavfall tillkommer. Men nu görs allt mer för att minska matsvinnet – och det ger resultat.

Enligt en undersökning från Naturvårdsverket har mängden matavfall minskat. Men fortfarande kastas mängder av mat i Sverige.

Hushållen slänger 720 000 ton matavfall varje år. Det är 74 kilo per person. En tredjedel av detta uppges vara rent matsvinn. Enligt Naturvårdsverket är en stor del av den mat som slängs i butiker och restauranger fullt ätbar.

I restauranger står frukt och grönsaker för den största andelen (39 procent) av den mat som kastas. I livsmedelsbutikerna är det kött, fisk och ägg som kastas mest.

Fler och fler butiker gör nu särskilda ansträngningar eller deltar i projekt för att minska matsvinnet – och det har gett resultat.

Enligt Naturvårdsverket är det hos restauranger och butiker som den störst procentuella minskningen av matavfall har skett. Där har det minskat med 15–35 procent.

Enligt Naturvårdsverkets undersökning består cirka 35 procent av maten som kastas av kött, fisk och ägg. Frukt och grönsaker står för 25 procent.

Agneta Holmén, du är chef på Coop i Solberga. Ser fördelningen ut på samma sätt hos er?

– Ja, det är framför allt bröd, kött, fågel men även frukt och grönt som kastas. Det är produkter med kort hållbarhet. Oförpackat bröd säljs till exempel bara en dag.

Den stora mataffären slänger två procent av varorna årligen men enligt Agneta Holmén arbetar de aktivt med att sänka den siffran.

– Genom att utbilda personal och följa upp försäljningen försöker vi hela tiden bedöma hur mycket vi tror kommer att gå åt.

Enligt henne tänker matjätten mer på hur man ska hantera frågan i dag än vad man gjorde tidigare, men mängden matsvinn har inte minskat.

– Det kastades mat i samma utsträckning förr, men i dag är man mer intresserad av källsortering.

Så även om mängden mat som slängs inte minskar så slänger butikerna den i dag på ett bättre sätt.

Coop centralt har avtal med olika företag som hämtar mat och ger till behövande, men i Strängnäs finns i dagsläget inget sådant avtal.

– Jag känner inte till någon verksamhet som behöver det, men vi är intresserade av ett samarbete, avslutar Agneta Holmén.

Regeringsuppdrag: Minska matsvinnet

Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Jordbruksverket samarbetar i ett treårigt regeringsuppdrag för att minska matsvinnet, eftersom livsmedelshanteringen har stor inverkan på miljön.

Den svenska livsmedelshanteringen står för cirka 50 procent av vår totala övergödning och 20–25 procent av vår totala klimatpåverkan.

Livsmedelsproduktionen ger också upphov till spridning av gifter, som bekämpningsmedel. Livsmedelssektorn är också en av de mest vattenkrävande sektorerna.

Källa: Naturvårdsverket