Regionaltågen och pendeltågen rullar på olika spår och nås via olika perronger. Resande som anländer till eller lämnar Flemingsberg under de aktuella sommarveckorna kommer därför tvingas bekanta sig lite mer med omgivningarna.

– Vi kommer att ha förstärkt skyltning och informationsvärdar på plats under tiden. Man får nog vara beredd på att det kan vara lite trångt på stationerna men vi räknar inte med några stora problem, säger Åse Malm.

Enligt Trafikverket kommer pendeltågstrafiken till och från Flemingsberg att vara förstärkt jämfört med ordinarie sommartidtabell under de åtta veckorna.

– Den totala restiden mellan Eskilstuna och Stockholm blir cirka 30 minuter längre än normalt, säger Åse Malm.

Per-Anders Staav är ordförande i föreningen TIM-pendlare. Han anser upprustningen av Getingmidjan borde ha påbörjats för länge sen.

– Projektet genomförs 20 år för sent. Vår oro kring getingmidjan handlar inte så mycket om sommaravstängningarna utan mer om risken för att den hinner haverera med urspårningar som följd dessförinnan.

Per-Anders Staav utesluter att pendlare och resenärer kommer att kompenseras ekonomiskt.

– Jag är säker på att det inte blir någon kompensation. Det borde vara Trafikverket, alltså den som orsakar avstängningen och den samhällsekonomiska kostnaden som också ska betalar ersättningstrafiken. Men så är det inte. SJ har samma utgifter som tidigare. SJ behöver möjligen inte betala banavgift under perioden men de måste betala för ersättningstrafiken, och går med förlust. Det är regionaltågpendlarna som betalar för avstängningarna, med sin tid eller högre biljettpriser.