Vinsten före skatt landade på 2 261 miljoner kronor för andra kvartalet. Under samma period i fjol blev det en vinst på 2 783 miljoner kronor. Rensat för engångskostnader på drygt 300 miljoner var nedgången mindre och bättre än aktieanalytikernas förväntningar varvid aktien steg med runt 3–4 procent.

Omsättningen sjönk till 22 488 miljoner kronor, jämfört med 22 620 miljoner kronor ett år tidigare.

"På en marknad med lägre efterfrågan har vårt fokus att hålla kostnaderna under kontroll gett resultat", skriver vd Alrik Danielson i rapporten.

Speciellt fordonsverksamheten märker av en rejäl avmattning i Nordamerika och Asien, men även i Europa och Latinamerika.

Även inför tredje kvartalet räknar ledningen med lägre försäljningsvolymer.

Men i en efterföljande telefonkonferens säger Danielson att den kinesiska fordonsmarknaden var bättre i juni än tidigare under kvartalet.