SBAB har kartlagt hur möjligheterna att få lån för den som vill köpa en trea ser ut för den som separerar i landets största kommuner.

Kartläggningen utgår från antagandet att separationen sker i 40-44 års ålder, med två barn i hushållet och delad vårdnad om barnen.

SBAB konstaterar att det givet en medelinkomst, är möjligt att köpa en trea i nio kommuner av tjugo, om du är man. Kvinnor med medelinkomst kan inte köpa en trea i någon av de kartlagda kommunerna.

Maria Andersson är separerad sedan en tid, och har en trygg anställning men får i dag betala en hög summa för en hyresbostad, då banken nekade henne lån.

Hon blev förvånad, berättar hon, dels eftersom hon bevisligen klarar en hög hyra, dels då hon har en trygg anställning.

– Jag har inte heller några betalningsanmärkningar eller så och har varit husägare och har en stabil inkomst, så jag trodde att det skulle gå. Om jag inte kan ta banklån i dag, vem kan, funderar hon?

I Maria Andersson bekantskapskrets finns andra kvinnor som separerat eller blivit lämnade av sin partner och därför inte har råd att bo kvar i det tidigare gemensamma hemmet.

– Det måste finnas hur många sådana fall som helst och det är ju så himla tråkigt eftersom det drabbar barnen och man måste flytta till något mindre, säger Maria Andersson.

Själv önskar hon att hon hittar en billigare hyresrätt och säger att det ändå finns en frihet i att hyra som ensamstående, även om hon också känner en viss latent stress i att pengarna rinner iväg för en hyra.

– I mitt fall vet jag inte om jag nekades lån på grund av att jag är kvinna just, men jag vet ju att det här är ett strukturellt problem. Det är bra att det synliggörs, säger Maria Andersson.

Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB påpekar att när andra grupper på bostadsmarknaden kan fundera på nästa steg och vänta på bra tillfällen, finns sällan den möjligheten för dem som separerar.

– De som separerar får hjulen att snurra på bostadsmarknaden i Sverige. Man tajmar inte precis en separation efter bästa köp - och säljläge på bostadsmarknaden. Att separera är för de allra flesta redan en svår känslomässig situation och vår kartläggning visar att det inte precis är en dans på rosor att ta sig vidare på bostadsmarknaden heller.

Kartläggningen, förklarar Claudia Wörmann, är sprungen ur att separerade är en ofta bortglömd grupp när det pratas om dem som hamnar i kläm på bostadsmarknaden.

– Utifrån bostadsperspektiv pratar man ofta om unga som har svårt att komma ut på bostadsmarknaden, och äldres svårigheter. Men den här gruppen, ett hushåll som ska bli två, med två kontantinsatser och två amorteringskrav, är lite bortglömd. Och de som separerar tvingas byta boende oavsett hur marknaden ser ut, så det är en extra sårbar situation.

I värsta fall kan kvinnors sämre möjligheter att köpa en bostad leda till att kvinnan känner att hon inte har råd att separera, menar Claudia Wörmann.

– Det förekommer ju att man är kvar i något som båda vet redan är kört och att man håller ihop tills barnen blir lite större och man har råd att köpa något mindre. Jag kan inte tänka mig ett värre flyttbeslut, mer än att man skulle skjuta på det för att man inte har råd att flytta.

Claudia Wörmann tycker att det är tråkigt att kvinnorna drar det kortaste strået och menar att det behöver diskuteras och belysas mer. Samtidigt påpekar hon att uträkningen utgår från både medelpriser och medelinkomster och att det därmed kan se ljusare ut för enskilda personer.

Till exempel för den som tjänar mer än medelinkomst och gjort en vinst från tidigare försäljning och inte behöver låna så mycket.

Claudia Wörmann vill ändå ge några råd, bland annat att vara medveten som privatperson, även när kärleken slår till med full kraft.

– Ställ dig i bostadskö, det är en billig försäkring om något förändras och ha en beredskap att det kanske inte alltid är så här. Försök att ha ett sparande om det går, speciellt som kvinna.

Maria Andersson heter egentligen någonting annat.