Första gången man hör talas om skogsbad är det säkert många som förknippar det med ett svalkande dopp i en skogstjärn någonstans ute i skogen. Men så är det inte alls enligt naturhälsorådgivaren och författaren Åsa Ottosson.

– Det är många som tror det, att man tar ett dopp i en skogssjö. Men skogsbad handlar inte alls om att bada i en sjö, du behöver inte ens vara nära en. Skogsbad handlar om att vara i naturen och öppna alla sina sinnen, känna dofter, se och lyssna på det som finns runt omkring dig, förklarar Åsa.

Hon har under flera år studerat och praktiserat skogsbad. I Japan har hon bland annat lärt sig hur de använder sig av skogsbad i hälsobringande syfte och nu handleder hon andra. I Japan värderar man naturen och skogen högt i ett folkhälsoperspektiv och det var på 1980-talet som begreppet shinrin-yoku myntades. Shinrin betyder skog och yoku bad, alltså skogsbad och i Japan har man kommit långt med skogsbad. De finns på cirka 60 platser och är placerade i ett slags skogsterapeutiskt centrum som drivs av kommunerna, ungefär som våra naturrum. Målet är att fördubbla antalet skogsbadplatser.

Artikelbild

För att skogsbada behöver man känna sig trygg i naturen. Vissa vill vara långt in i skogen medan andra föredrar att vara nära hemmet eller i en park på stan. Åsa Ottosson och Oskar Forsum rekar lämplig plats för skogsbad i Kronskogen och Stenby ängars naturreservat.

– Japanerna använder sig av naturen som en motvikt till allt det digitala vi har i samhället i dag och skogsbad ingår också i ett folkhälsoprojekt, säger Åsa.

Vad som är skogsbad eller inte kan vara mycket individuellt. Vissa mår bra av att jogga i skogen och andra kanske finner lugn av att påta i trädgården. Det är det som är en del av poängen, att vi mår bra av att vara ute i naturen.

– Man kan gå ut själv i skogen för att skogsbada. Men min uppfattning är att det blir mer effektivt om man har en guide med som handleder och påminner dig om att upptäcka och vara närvarande, säger Åsa.

Eskilstuna har bra förutsättningar för att skapa flera skogsbadplatser med sina stadsnära naturreservat. Kriterierna för att uppfylla kraven är ganska varierande och individuella från person till person. Vissa vill komma långt ut i skogen där det är tyst och ostört. Andra kanske känner sig otrygga där och föredrar en park eller skogsdunge nära hemmet.

Artikelbild

Naturhälsorådgivaren och författaren Åsa Ottosson och Oskar Forsum, kommunbiolog och naturvägledare.

Var man föredrar att skogsbada har mindre betydelse. Det viktiga och gemensamma är att komma ut i naturen med öppna sinnen och bada i naturliga ljud, synintryck och känslor.

Oskar Forsum är kommunbiolog och naturvägledare på Eskilstuna kommun, han är positiv till skogsbad.

– Vi naturvägledare tycker det är spännande att stimulera folk så att de tar sig ut i naturen. En poäng med det är att visa värdet av den tätortsnära naturen, säger Oskar och fortsätter:

– Inför naturreservatens dag tycker vi det är kul att erbjuda besökarna skogsbad. Det är många som hört talas om det men det är relativt få som provat på. Därför har vi bjudit in Åsa Ottosson som har mer erfarenhet av den här företeelsen.

Skogsbad kan bidra till stressreducering och en stund där man kan släppa vardagstankar och oro för att få lite återhämtning.

– Min vision är att skapa uttalade skogsbadplatser i kommunens tätortsnära naturreservat, som i Kronskogen, Vilsta och Årby, säger Oskar.