Socialdemokraterna väljer sjukvården framför sänkta skatter. Bättre cancervård, förlossning och tillgänglighet är helt enkelt viktigare för oss än att de som har höga inkomster får sänkt skatt. Med nya stora resurstillskott kan sjukvården öka antalet anställda och de anställda kan få bättre villkor. Så kan vi öka kvaliteten i sjukvården för oss medborgare. 

Moderaten Magnus Leivik och hans parti går däremot till val på sänkta skatter. Det är bra med tydliga skillnader. Men när Leivik i sin replik i Eskilstuna-Kuriren den 24 augusti väljer att kritisera mig för att vi också under den senaste mandatperioden har ökat antalet anställda i sjukvården blir det lite märkligt.

Det har varit väldigt viktigt att vi de senaste åren har tillfört mångmiljonbelopp och fler anställda till sörmländsk sjukvård. Moderaterna har ju som bekant haft en annan inriktning. Men de förstärkningar vi har gjort räcker inte. När länet växer och allt fler blir äldre ökar kraven på vården kommande år. Det är alldeles tydligt att moderaternas standardsvar med sänkta skatter och privatiseringar inte kommer att möta den utvecklingen. Det krävs en socialdemokratiskt ledd referering även efter den 9 september om vården ska förbättras. 

 

Fredrik Olovsson

Riksdagsledamot och ordförande i Finansutskottet