Med stor förvåning läste vi Moderaternas (M) debattinlägget i Strengnäs Tidning den 18 juli 2018. Likt president Trump attackerar M sina allierade. I M:s fall (C, KD, L), samtidigt som de stryker sina traditionella motståndare på vänsterkanten medhårs. M verkar därtill ha drabbats av hybris då man tror att politiken i Strängnäs roterar runt dem. De lever i villfarelsen att de åstadkommit stora politiska framgångar under mandatperioden. Men nationella jämförelser och kommunens egen årsrapport visar tydligt motsatsen. Välfärden i Strängnäs kommun brister. Det är barn och unga, äldre och medarbetar inom skola och omsorg som drabbas hårdast.

Är det populism att kräva kraftfulla åtgärder när sjukfrånvaron bland kommunens medarbetar är högst i landet? Då är även kommunrevisorerna populister när de gav kommunstyrelsen en historisk anmärkning på grund av bristande åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Är det populism att kräva en långsiktigt hållbar skolorganisation som arbetas fram i dialog med berörda parter och beslutas i bred politisk samsyn? Att vi ska ha ännu en folkomröstning i frågan tyder snarare på att M:s ledarskap präglas av prestige och brist på lyhördhet.

M slår sig för bröstet när det gäller ekonomin. Men i Strängnäs är skulderna utslagen per kommuninvånare över 65 000 kronor. I jämförbara kommuner är siffran 20 000. Att i högkonjunktur endast lyckas minska skulderna marginellt, tyder på dålig ekonomisk strategi och planering.

Moderaternas partiledare, Ulf Kristersson, har klokt nog uppmanat till ett vuxet politisk samtalsklimat. Det ger därför en fadd eftersmak när M-ledningen i partiledarens egen hemkommun inte hörsammat uppmaningen och anklagar oss inom C, KD och L för att vara populister. Detta förlägger den politiska debatten till sandlådan.

Det är svårt att tolka M:s debattinlägg på annat sätt än att de vill fortsätta på samma spår och samarbeta med S efter valet. Ni väljare som hellre skulle se en borglig politik i vår kommun bör således välja det Borgliga Alternativet som består av en samverkan mellan C, KD och L, när ni röstar den 9 September.

Catharina De Geer (KD), Margaretha Furustrand (L), Mia Nerby (C)

Jan Rudengren (L), Pia Steensland (KD), George Lagerstedt Örsbäcken (C)