Slutreplik på Strängnäspartiets debattartiklar, publicerade 27 december och 30 december.

Skolfrågan i Strängnäs var från början en ekonomisk fråga, hur ska elevpengen och resultaten hållas uppe när kommunens totala kostnader ökar i framtiden? Det är nu mer en diskussion om resultaten i den kommunala skolan. Vad än Strängnäspartiet säger så var det inte en del av utredningens uppdrag och det blir då ett skäl för oss att begära mer underlag.

Det är tråkigt att den kommunala skolan svartmålas i artiklarna. Några kommunala skolor presterar bättre och några sämre än vad Skolverkets modeller visar att de borde göra. Liknande förhållande gäller friskolorna. Skillnaden mellan skolor i Strängnäs kan enligt Skolverkets modeller i stort sett helt förklaras av den segregation som uppstått genom införande av skolval och i princip fri etableringsrätt för friskolor.

Givetvis behövde vi begära återremiss. Det förs fram argument och visioner utan koppling till underlaget och till de små ekonomiska effekterna av nedläggningarna. Vi vill då se underlaget.

Ärendet borde invänta den folkomröstning som begärts. SKL är tydliga med att tanken med folkinitiativ inte var att rådgivande folkomröstningar skulle genomföras efter att beslut är fattat (men det är tillåtet). Frågan blir nu hur majoriteten ser på medborgardialogen.

Vi kommer att noga värdera de svar som vi får på våra frågor. Vi kommer däremot inte att stödja förslaget som det ser ut nu. Vi tycker att det finns ett värde i lokala skolor. Det gynnar inte heller de kommunala högstadieskolorna att alternativen på den kommunala sidan blir färre. Istället borde Paulinska och Karinslund få tydliga profiler så att de blir fullvärdiga alternativ till varandra och till friskolorna.

Vi vill slippa upprepa att detta är en prioriteringsfråga! Majoriteten har satt en för liten ram för skolan. Nedläggningarna blir då ett sätt för Barn- och utbildningsnämnden att flytta resurser inom ramen. Anledningen till förslaget att lägga ned skolor är prioritering av pengar. Det blir för Moderaterna, Strängnäspartiet och tyvärr Socialdemokraterna viktigare att inte höja skatten än vad det är att bygga den kommunal skolan. Att som Strängnäspartiet flytta arbetsuppgifter från Socialnämnden till Barn- och utbildning är inte att satsa 60 miljoner! Det är att svika eleverna på de kommunala skolorna och att inte ta sitt ansvar som huvudman. Börja om från början och fokusera på skolans behov, inte på lokalkostnader. Vi visade vägen i vårt budgetförslag, Strängnäspartiet lämnade inte något förslag alls.

David Aronsson

Catarina Hellmark

Nils-Arne Andersson

Sandra Blanksvärd

Peter Hjukström

Tanja Henriksson

Vänsterpartiet Strängnäs