Pernilla Hagberg toppar Miljöpartiets lista i kommunvalet. En av hennes allra viktigaste frågor i höstens val är att begränsa strålningen från trådlösa nätverk i skolor och förskolor. Hon är övertygad om att strålning från mobiler och wifi utgör en stor fara för människor och djur.

Statliga Strålsäkerhetsmyndigheten skriver på sin hemsida att hälsorisker från mobiltelefoner inte helt kan uteslutas vid långvarig exponering, och att försiktighetsprincipen därför bör tillämpas.

När det gäller strålningen från basstationer och trådlösa datanätverk bedömer myndigheten att det inte finns några hälsorisker.

Den tveksamhet som finns hos myndigheten delas inte av Hagberg. Hon är säker på att strålningen är farlig, och menar att studier som tonar ner riskerna inte är att lita på eftersom forskningen utförts av "Telia och Ericsson" och andra telekombolag.

– De studierna är inte intressanta, säger hon.

Pernilla Hagberg har tidigare fått mycket uppmärksamhet för att hon är övertygad om fenomenet chemtrails, det vill säga att det medvetet släpps ut kemikalier från flygplan – kemikalier som sägs påverka bland annat molnbildningen. Syftet med detta sägs kunna vara att styra vädret, men också att påverka andra saker.

Nu hävdar Pernilla Hagberg att detta, som brukar beskrivas som en konspirationsteori, är känt av ledande politiker och myndigheter i Sverige – men att de mörkar.

Så här skriver hon i ett mejl, som Kuriren har tagit del av: "Det finns tjänstemän på SMHI som har blivit hotade till tystnad och som gråter när de får frågor de inte får svara på. SMHI har också det sista året skapat "nya" moln för att passa in i alla hundratals frågor som de får från upprörda människor."

Mejlet är ett svar till en person, som i sin tur skrivit till Pernilla Hagberg.

Fotnot: Hagberg har sedan artikeln skrevs lämnat Miljöpartiet.