Region Sörmlands ekonomiska prognos för helåret pekar mot ett underskott på 20 miljoner kronor. Det ska samtidigt ses i ljuset av att man ska spara 250 miljoner kronor de närmsta två åren, enligt det budgetförslag som tagits fram.

Det är kostnaden för hyrpersonal och framför allt den köpta vården, utomlänsvården, som gör att pengar rinner ut från länet.

– Hälso- och sjukvården gör nu en genomlysning av all köpt vård med en rad frågeställningar för att se hur vi kan arbeta på annat sätt som att utföra mer i egen regi och se över remitteringsrutinerna, säger Jan Grönlund, regiondirektör, i ett pressmeddelande.

Artikelbild

| Jonas Lindeberg (Vård för pengarna) är inte orolig trots att sjukvårdens prognos pekar mot ett mångmiljonunderskott.

Regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S):

– För att kunna driva en god vård imorgon måste vi ha full koll på ekonomin idag. Det gäller verksamhetens alla delar. Vi ser nu hur den här medvetenheten ger resultat i organisationen, och vi fortsätter enträget att arbeta med den inriktning vi stakat ut, säger hon i samma pressmeddelande.

Jonas Lindeberg, förste vice ordförande i regionstyrelsen, är inte bekymrad. Han menar att många insatser som görs och gjorts nu börjar ge resultat, som att kostnaden för hyrpersonal minskar, rätt medarbetare på rätt plats och att överbeläggningarna på sjukhusen minskar.

Hyrpersonalkostnaden stod i fjol för 6,3 procent av den totala personalkostnaden. I april var siffran nere på fem procent och målet, som Sörmland delar med övriga landet, är två procent.

Artikelbild

| Det behövs mycket nytänkande och mindre käbbel när Region Sörmland har möte, skriver Carl Gustaf Wennerholm.

– Vi är på god väg att nå det långsiktiga målet. Många siffror går åt rätt håll, säger Jonas Lindeberg.

Överbeläggningarna är nästan nere på rikssnittet (enligt senaste statstiken från april månad).

Men fortfarande gäller det att bromsa kostnadsutvecklingen inom sjukvården, pengarna räcker inte till.

Han och regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) har tidigare sagt att någon skattehöjning under mandatperioden inte är aktuellt. Region Sörmland har i dag en av landets lägsta skatter.

Och personalen behöver inte känna någon oro, enligt Jonas Lindeberg.

– Vi kommer inte göra några drastiska åtgärder. Det här är ett observandum, säger han om att prognosen pekar på 20 miljoner i underskott.

Region Sörmlands försäljningar av aktiefonder gjorde i fjol och senaste kvartalet att man ändå kan visa plussiffror.