Befolkningsmängd och sysselsättning ökar genrellt i hela Sörmland och det är främst de utlandsfödda som i framtiden kommer att stå för den största delen av arbetskraften.

– Ett tillskott av antalet utrikesfödda som inte har samma starka förankring på arbetsmarknaden gör att arbetslösheten ökar något i regionen, säger Olle Ahlberg på Arbetsförmedlingen.

Två gånger per år kommer Arbetsförmedlingens prognos kring arbetsmarknaden ut. Enligt rapporten fortsätter arbetsmarknaden under 2019 och 2020 i Sörmlandsregionen att utvecklas i positiv riktning. Antalet arbetslösa tros öka marginellt under 2020. Arbetlösheten i regionen under 2019 ligger på 8,9 procent och förväntas öka fram till utgången 2020 med 0,2 procentenheter till 9,1 procent. Nya jobb fortsätter att skapas, dock inte i samma omfattning som under 2017 och 2018. Enligt prognosen ökar antalet sysselsatta med 1100 personer 2019 och med 900 personer under 2020. Totalt blir det en ökning på 2000 personer. Den största arbetslösheten hittar vi hos de utlandsfödda grupperna.

– Det här gör också att de utrikesfödda har en stor potential för en fortsatt uppåtpekande tillväxtkurva. För att lyckas hålla igång en stor sysselsättning måste vi ställa om denna grupp till den efterfrågade kompetensen. Jag tror att dessa individer kommer att blir vår främsta framtida styrka, säger Olle Ahlberg.

Bristen på arbetskraft inom offentlig verksamhet är fortsatt mycket stor. Men Arbetsförmedlingen ser ändå positivt på regionens utveckling.

­­–Vi ser att företagen fortsatt vill anställa och har tankar på att anställa flera. Det är nio av tio företag som ser positivt på framtiden, berättar Olle Ahlberg.Arbetslösheten specifikt för de östra delarna av Sörmland ser framöver ut att öka något.

– Eskilstuna och Katrineholm är mycket lika i sin profil. Det är industritäta order som har mycket yrkeskunnig personal.Nyköping, Trosa och norra Sörmland har en helt annat utbildningsgrund och en annan typ av arbetsmarknad. Det gör att de blir extra konjunkturkänsliga, säger Olle Ahlberg.