I rapporten ”Sveriges badvattenkvalitet – inför badsäsongen 2019” konstateras att de allra flesta EU-baden i Sverige har en utmärkt vattenkvalitet. I Sverige har 436 badplatser kvalificerat sig som EU-bad och på 410 av dessa klassificeras badvattenkvaliteten som utmärkt, bra eller tillfredsställande. Detta är en ökning med två procent jämfört med tidigare, varav 375 bad har utmärkt kvalitet, jämfört med 353 bad i fjol. Klassificeringen grundar sig på en sammanvägd bedömning av alla analysresultat för badet från de fyra senaste åren, enligt krav i badvattenförordningen. Det är dels en historisk bedömning och dels en indikation om hur badvattnets kvalitet kan se ut framöver.

I Sörmland finns nio badplatser som utmärker sig som EU-bad. För att räknas dit ska badplatsen ha mer än 200 badande per dag under badsäsongen och ska då registreras som EU-bad, men kommuner kan också frivilligt registrera och kontrollera övriga bad enligt reglerna.

Ett enda av de EU-registrerade baden i hela Sverige håller dålig kvalitet, där kommunen ska avråda från bad, detta bad ligger utanför Varberg i Halland.